"Paradentóza" ovlivňuje celkové zdraví organizmu


Mnoho lékařů tvrdí, že zdraví dutiny ústní a zdravotní stav celého organizmu jsou spojené nádoby. Zdá se to být logické, neboť ústa jsou branou do nitra těla. Tento fakt potvrzují i výsledky četných klinických studií, které již několik let jasně ukazují těsnou spojitost mezi onemocněním dásní a celkovým zdravotním stavem organizmu.

Již jsme tu psali o spojitosti mezi zdravím dutiny ústní a diabetem, nízkou porodní vahou, nebo dokonce rakovinou! Jako nejdůležitější se však ukazuje vliv zánětů dásní a parodontitid na vznik kardiovaskulárních chorob. Ty právě představují obrovské riziko, protože se jedná o nejčastější civilizační chorobu.


Úmrtnost na kardiovaskulární choroby je v České republice stále významně vyšší než v zemích západní Evropy. Na tyto choroby u nás připadá více než 50% úmrtí (přesně 55,1% v roce 1998), tedy více než na všechny ostatní choroby dohromady. Závažná kardiovaskulární morbidita, vyjádřená počtem hospitalizací pro kardiovaskulární choroby, je v ČR také vysoká (více než 50% všech hospitalizací na interních odděleních nemocnic) a stále narůstá. Nárůst hospitalizací z kardiovaskulárních důvodů činí za posledních 10 let 25%. Srdeční infarkt je nejčastější příčinou smrti a invalidity mužů v produktivním věku.Informace o článku

Vloženo: 20:44 29.3. 2010
Čtenost: 1944x

Diskuze článku

Status: Článek bez diskuze
Počet příspěvků:     0

Portál spravuje společnost:

Protean s.r.o.

Spolupracujeme:

Webový portál klíště.cz Analýza DNA